โปรไฟล์ช่างภาพ

ธเนตร อินทร์สุวรรณ 2522

ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้เริ่มต้นทำงานเป็นบรรณาธิการ ตั้งแต่ปี 2546 งานที่รับผิดชอบคือเขียนบทความและถ่ายภาพประกอบ จนกระทั่งปี 2558 เริ่มมีลูกค้าที่ชื่นชอบผลงานจ้างถ่ายภาพสินค้าเพื่อนำไปลงเพจ ด้วยราคาที่ไม่แพงบวกกับคุณภาพที่ลูกค้าได้รับ ทำให้มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อปี 2559 นิตยสารเปลี่ยนโครงสร้างบริษัท จึงผันตัวเองมาเป็นช่างภาพอย่างเต็มตัว ภายใต้ชื่อ B2009Studio