ภาพถ่ายบ้านและอาคาร


การถ่ายภาพบ้านและอาคาร ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมถ่าย ทั้งการตกแต่งและการทำความสะอาด