ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์


ภาพถ่ายสินค้ามีให้เลือก 2 แบบคือถ่ายกับฉากพร๊อพ และฉากขาว สำหรับฉากขาวทางเรามี ฉากขาวเตรียมไว้ให้ ส่วนฉากพร๊อพเรามีให้จำหนวนหนึ่ง แต่ถ้าลูกค้าต้องการพร๊อพที่จำเพาะเจาะลง ลูกค้าต้องเตรียมให้เราด้วย