ภาพถ่ายอาหาร


สำหรับภาพถ่ายอาหาร หากลูกค้าต้องการฟู้ดสไตลิสเพิ่มสามารถแจ้งได้ก่อนเริ่มงาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 บาท สำหรับครึ่งวัน และ 10,000 บาท สำหรับเต็มวัน