ไดคัท-รีทัช

ประเภทภาพถ่ายสินค้าฉากขาว 

ไดคัท :50 บาท/ชิ้น

รีทัช : 50 บาท/ชิ้น

ไดคัทเพิ่มเงาเทียม : 70 บาท/ชิ้น

ไดคัท+รีทัช : 100 บาท/ชิ้น

ไดคัท + รีทัช+เพิ่มเงา : 150 บาท/ชิ้น

ต้นฉบับ                                    ไดคัท                                      เพิ่มเงา

   

 ประเภทภาพถ่ายบุคคลฉากขาว

ไดคัท : 30 บาท/คน

รีทัช : 30 บาท/คน

ไดคัท+รีทัช : 50 บาท/คน

ไดคัท+รีทัช+บีบหน้าและตัว : 100 บาท/คน