ราคาเริ่มต้น

เหมาวันนอกสถานที่

เริ่มที่ 1-4 ชั่วโมงแรก 4,000 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 1,000 บาท ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง

ส่งสินค้ามาที่สตูดิโอ

เริ่มต้นฉากขาว 1-20 รูป 1,500 บาท

ฉากพร๊อพ เริ่มต้นที่ 1 ธีม 2,000 บาท ได้ประมาณ 5-10 รูป

โทร.0926659860

ไลน์ : arkenstone2009

เฟสบุ็ค : B2009STUDIO