Portrait


ในส่วนของการถ่ายภาพ portrait เนื่องจากทางเราเป็นช่างภาพเพียงอย่างเดียว ลูกค้าต้องเตรียมช่างแต่งหน้า เสื้อผ้าเอง รวมถึงสถานที่ลูกค้าต้องเป็นผู้ขออนุญาติและการเช่า ส่วนทางเรามีหน้าที่จัดไฟ และแนะนำการโพสท่า